You are here: Home Aktualności ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

war23

25, 26. 04. 2023r. uczniowie klas V, VI ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie wzięli udział w realizacji Programu Profilaktycznego Debata.

Głównym celem programu Debata było:

▪ promowanie postaw trzeźwości i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;

▪ kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych;

▪ uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych;

▪ kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.

28.04.2023r. uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie wzięli udział w realizacji Programu Profilaktycznego „Cukierki”.

Program Profilaktyczny „Cukierki” to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, którego celem było :

• przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

• kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;

• kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi;

• nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;

• wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie;

• rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;

• rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Uczniowie klas III , V i VI ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, brała aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań, przede wszystkim do scenek. Mieli wiele ciekawych pomysłów oraz przemyśleń związanych z tematyką zajęć. Chętnie rozmawiali o swoich obserwacjach, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zajęcia były prowadzone przez zespół profesjonalistów P .Urszulę Tokarczyk, Grzegorza Tokarczyka z Pracowni Profilaktyki GAUDIUM .

Zajęcia zostały sfinansowane ze środków gminy na działania profilaktyczne w szkołach.

Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Godziny pracy sekretariatu: 7.00 - 15.00

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2023

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.