Wybrano Szkolny Samorząd Uczniowski

25 września i 4 października  to dni ważne dla samorządności uczniowskiej, bowiem w tych dniach odbywały się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci  ubiegający się o funkcje w samorządzie już od początku roku szkolnego prowadzili swoje kampanie wyborcze, mieli również możliwość zaprezentować się na apelu szkolnym.  Wybory były tajne, powszechne  i bezpośrednie . Uprawnionymi do głosowania byli uczniowie z klas IV- VII oraz klasy gimnazjalne. Każdy mógł oddać jeden głos. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów  czuwała komisja wyborcza. Po podliczeniu wszystkich głosów sporządzono protokół potwierdzający wyniki i ważność wyborów.

Wyniki wyborów:

Przewodnicząca - Rustowicz Aleksandra

Zastępcy: Jastrząb Oliwia, Beker Kacper, Guła Gabriela, Głód Izabela.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji swoich programów.

 

Drukuj