ZFŚS

•  Klauzula informacyjna - tutaj ...

•  Wnioski do pobrania

-   Wniosek o zapomogę socjalną, losową, zdrowotną

-   Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku, pobytu w sanatoriach oraz udziału w imprwzach rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i integracyjnych

-   Wniosek o przyznanie pożyczki

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostępny jest w sekreteriacie szkoły

•  Aktualności - tutaj ...

 

Propozycja wyjazdu wakacyjnego

xa

 

xxa

 

 

Szanowni Państwo,

dyrektor szkoły oraz zespół socjalny przedstawiają Państwu (w załącznikach) ofertę wyjazdu na wakacje. Istnieje możliwość dofinansowania z funduszu socjalnego, które uzależnione będzie od wysokości dochodów pracownika. Proszę o deklarację uczestnictwa w wyjeździe do dnia 14 maja 2021r. (piątek) zgodnie z poniższą tabelą. Osoby niezainteresowane wyjazdem proszone są o odesłanie informacji zwrotnej, że zapoznały się z ofertą, ale nie są chętne na wyjazd wakacyjny. O miejscu wyjazdu decyduje większość.

Wybrane miejsce wyjazdu
Ilość osób  

Z pozdrowieniami

Beata Dzięgiel

Drukuj