You are here: Home Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie zostało założone dn. 26.11.2007r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej

w Szczucinie

Numer KRS 0000302173

Numer rachunku bankowego: 36946400012001000329970001

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz rozwoju miejscowości poprzez wykonywanie zadań
w zakresie:
ü Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
ü Pomocy społecznej; w tym pomocy uczniom, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych uczniów i rodzin;
ü Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowania zajęć pozaszkolnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych.
ü Wspomaganie wyposażenia szkoły oraz poprawa warunków jej funkcjonowania.
ü Pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
 

ü Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako  wyraz Państwa dobroci  i zrozumienia potrzeb naszej szkoły. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.  Mamy głęboką nadzieje, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże naszym dzieciom w dalszym rozwoju.

 

Ostatnie imprezy:
Święto Rodziny 2017
VIII Koncert Noworoczny

 

Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Godziny pracy sekretariatu: 7.00 - 15.00

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2023

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.