RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - TUTAJ ...

Zał. 5a - Klauzula informacyjna korespondencja e-mail

Zał. 5b - Klauzula rekrutacja i zatrudnienie

Zał. 5c - Klazula nabór do klas I

Zał. 5d - Klauzula informacyjna przetwarzanie wizerunku

Zał. 5e - Klauzula informacyjna ZFŚS

Zał. 5f - Klauzula informacyjna odbiór dziecka ze świetlicy

Zał. 5g - Klauzula informacyjna zgoda na przetwarzanie wizerunku

 

Drukuj