You are here: Home Konkursy Plebiscyt - konkurs

Plebiscyt - konkurs

Chrumas

MUZYCZNE WYZWANIE CHRUMASA to plebiscyt skierowany do uczniów szkół podstawowych biorących udział w unijnym „Programie dla szkół”, polegającym na udostępnianiu uczniom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych, a także na realizacji działań edukacyjnych dot. zdrowego odżywiania.

Uczestnikami Plebiscytu mogą być dzieci w wieku 6-12 lat, uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych biorących udział w Programie.

Warunkiem udziału w Plebiscycie jest przesłanie za pośrednictwem strony www.wyzwaniechrumasa.tvp.pl w terminie do 20.03.2023 r. w wersji elektronicznej pracy konkursowej, spełniającej wymagania określone w regulaminie i formularza zgłoszeniowego zawierającego oświadczenie o wyrażeniu przez rodziców/opiekunów prawnych autora/autorów pracy konkursowej zgody na udział dziecka w Plebiscycie, zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Plebiscytu, zgody na rozpowszechnianie pracy konkursowej w przypadku wyłonienia uczestnika/zespołu, jako Laureata I Etapu Plebiscytu, zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego przez organizatora w trakcie nagrań w II i III etapie Plebiscytu i oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Plebiscytu.

Regulamin i wszelkie informacje znajdują się w poniższym linku:

https://wyzwaniechrumasa.tvp.pl/

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH

Przy przygotowaniu Prac konkursowych Uczestnicy powinni uwzględnić:

1. Promocję zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, nie tylko w szkole,

2. Promocję nazwy: „Program dla szkół”,

3. Promocję hasła: „Szkolna przerwa śniadaniowa, mleczna, z warzyw, owocowa”,

4. Promocję ruchu/aktywności fizycznej wśród dzieci,

5. Ważną rolę rodziców w budowaniu nawyków żywieniowych wśród dzieci - pielęgnowanie zasad i przyzwyczajeń, które „Program dla szkół” stara się zaszczepić w ciągu roku szkolnego,

6. Podkreślenie znaczenia zdrowych nawyków żywieniowych dla budowania naturalnej odporności,

7. Popularyzację aktywności organizowanych w ramach działań edukacyjnych Programu oraz popularyzację materiałów dostępnych online na stronie programdlaszkol.org,

8. Przedstawienie zalet korzystania z przerwy śniadaniowej, jako czasu na spożycie zdrowego, wartościowego drugiego śniadania,

9. Zachęcenie do spędzania wspólnie czasu na przerwie, jako pomysłu na ciekawy i atrakcyjny czas między lekcjami,

10. Podkreślenie znaczenia relacji rodzic – dziecko, pokazanie jak ważne jest wspólne spędzanie czasu np. przygotowywanie posiłków,

11. Wskazanie jak ważne jest dawanie dobrego przykładu swoją postawą i zachowaniem, dziecko uczy się robiąc to, co robią rodzice,

12. Zalety korzystania z sezonowych owoców i warzyw -zarówno pod kątem zdrowotno-smakowym, jak i ekonomicznym,

13. Wykorzystanie w Pracach konkursowych nazw owoców, warzyw i produktów mlecznych pochodzących z Polski tj.:

13.1. owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, soki owocowe,

13.2. warzywa: marchewki, rzodkiewki, papryka słodka, pomidory, kalarepa,

13.3. produkty mleczne: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy.

WAŻNE: mogą zostać wykorzystane także inne nazwy owoców, warzyw i produktów mlecznych, pod warunkiem, że pochodzą z Polski.

Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Godziny pracy sekretariatu: 7.00 - 15.00

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2023

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.