You are here: Home Informacje

Informacje

Decyzje przyznające stypendia szkolne o charakterze socjalnym należy odbierać w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 7

w dniach 4 grudnia – 8 grudnia 2017 r.

w godzinach 8:00 – 15:00

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/18 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30). Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie. Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/oświadczenia o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu. W przypadku utraty dochodu w miesiącu sierpniu należy przedstawić dochód netto osiągnięty w miesiącu wrześniu. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W dniu 15 listopada 2017 roku /środa/ odbędzie się zebranie z rodzicami. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 dla klas I- VII, a o godzinie  18.00 dla klas gimnazjalnych II- III. Serdecznie ZAPRASZAMY!!!

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Godziny pracy sekretariatu: 7.00 - 15.00

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2021

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.