Informacja !!!

zdalll

Szanowni Państwo,

informuję, że do 24 maja 2020 została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020r. Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Drukuj