You are here: Home Aktualności Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

ooss

Język polski – egzamin ósmoklasisty w 2021r

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Zmiany będą dotyczyły między innymi: 

♦ zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi pisemnej ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,

♦ zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem) przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzenia egzaminu (120 minut),

♦ możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

Szczegółowe informacje czytaj poniżej!

(Aneks do informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021)


Język angielski -  egzamin ósmoklasisty w 2021r

♦ Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących składania życzeń, odpowiadania na życzenia, umiejętności prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego) oraz ograniczony zakres środków gramatycznych (np. bez zadań dotyczących mowy zależnej, czasu Past Perfect, II okresu warunkowego, strony biernej w czasie Present Perfect). Zredukowano również formę wypowiedzi pisemnej do trzech form (wiadomość, e-mail, wpis na blogu).

♦ Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.

♦ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (o 5 pkt-ów mniej niż dotychczas), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

♦ Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

♦ Czas trwania: 90 min (bez zmian).

Szczegółowe informacje czytaj poniżej!

(Aneks do informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021)


Matematyka - egzamin ósmoklasisty w 2021r

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz własności figur przestrzennych).

♦ Czas trwania: 100 minut.

♦ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

♦ Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Szczegółowe informacje czytaj poniżej!

(Aneks do informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021)


 

Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Godziny pracy sekretariatu: 7.00 - 15.00

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2021

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.