Mamy to ...

pomm

Mamy to…

„Ten kto nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”

Jan Paweł II

     W ubiegłym roku, członkowie Klubu Historycznego AK, porządkując na cmentarzu parafialnym, Pomnik Ofiar Spalenia Szkoły z 1939 r. w Szczucinie, zauważyli bardzo zły stan Pomnika. Na krzyżach była korozja , a postument ,wykonany z cementu , był w bardzo złym stanie.

W tej sytuacji członkowie Klubu wraz z opiekunem, napisali pismo do Urzędu Miasta i Gminy Szczucin z prośbą o restaurację Pomnika, który jest dziedzictwem naszej tragicznej historii z okresu II wojny Światowej.

Dla przypomnienia - Pomnik - Mogiła ulokowany jest na cmentarzu Parafialnym w Szczucinie i jest miejscem spoczynku ok 70 osób, którzy bestialsko zostali wymordowani oraz spaleni w Szkole Podstawowej w Szczucinie. Wydarzenie to miało miejsce 12 września 1939 r. Niemcy dokonali, okrutnego mordu na żołnierzach i ludności cywilnej.

Urząd Gminy, poważnie podszedł do naszej inicjatywy i Gmina Szczucin przystąpiła do prac renowacyjnych Pomnika dzięki otrzymanemu dofinansowania w ramach „Programu Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju” . Środki finansowe otrzymano z z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Nasz Klub również aktywne włączył się w realizację projektu. Podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy. Jest to umowa, która będzie realizowana w ramach działalności Klubu.

Praca Członków Klubu przy realizacji zadania to:

1. Przygotowanie i zamieszczenie treści informacyjno -promocyjnych dotyczących prowadzonych działań renowacyjnych przy Pomniku Mogile i bolesnej historii z nim związanej. Informacje zamieszczone stronach internetowych Szkoły Podstawowej oraz Gminy Szczucin.

2. Opracowanie folderu, będącego cząstką wiedzy dla przyszłych pokoleń.

3. Zorganizowanie spotkania w szkole z młodzieżą o tematyce historycznej.

4. Prace porządkowe młodzieży po wykonanych pracach renowacyjnych wokół Mogiły-Pomnika.

Wzajemna życzliwość i współpraca zaowocowały.

   Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli składać hołd i pielęgnować pamięć o ofiarach zbrodni hitlerowskich Niemiec przy nowym Pomniku Ofiar Zbrodni Wojennej. Jest to nasz obowiązek i zaszczyt, aby dbać o historię naszej Małej Ojczyzny.

Klub Historyczny Armii Krajowej

 

Drukuj