Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

sww

W dniu 26.06.2020r na godz. 8.00 zapraszamy do w Kościoła Parafialnego na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla Szkoły Podstawowej w Szczucinie.

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły nie będzie organizowane zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w budynku szkoły. W dniu kończącym rok szkolny na stronie internetowej szkoły zostanie zamieszczona akademia przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Ilony Mach i pani Ewy Gorzkowicz. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do jej obejrzenia.

W dniu 26.06.2020 (piątek) będzie również możliwość odbioru świadectw. W roku bieżącym obowiązek odbioru świadectwa spoczywa jedynie na uczniach klas ósmych. Klasy te zapraszamy do szkoły na godzinę 9.00. Pozostali uczniowie z klas 1-7 nie mają obowiązku odbioru świadectw. Uczeń, który nie zgłosi się po świadectwo otrzyma je w miesiącu wrześniu po powrocie do szkoły. Odbiór świadectw dla chętnych uczniów będzie odbywał się w sali gimnastycznej szkoły zgodnie z zamieszczonym harmonogramem i z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, zachowane odległości między osobami). Do sali po odbiór świadectwa wchodzi jedna osoba uczeń lub rodzic.

 

swww

Drukuj