Informacje

Dzień 12.06.2020  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W dniach 16 - 18.06. 2020 odbywa się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów klas 1- 7 są to dni wole od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Drukuj