Uwaga konsultacje !!!

kons

1. Od dnia 25. 05.2020r w Szkole Podstawowej w Szczucinie organizowane są konsultacje dla uczniów  klas VIII zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3.

2. Od dnia 1. 06. 2020r. w Szkole Podstawowej w Szczucinie organizowane są konsultacje dla uczniów pozostałych klas, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

3. Każdy uczeń biorący udział w konsultacjach zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie rodzica przy wejściu do szkoły. Proszę nauczycieli, którzy będą prowadzić konsultacje o wyczulenie uczniów i rodziców w tym temacie. Uczeń bez podpisanego oświadczenia rodzica nie może wejść na teren szkoły. 

4. Od dnia 25. 05. 2020r. wznawia również pracę biblioteka szkolna. Biblioteka jest czynna w trakcie trwania konsultacji. Uczniowie i nauczyciele mają możliwość skorzystania z zasobów bibliotecznych.

Godziny pracy nauczycieli w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 klasy I-III od 25.05.2020 ...

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 8 od 25.05.2020 ...

Drukuj