Wymagania edukacyjne

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Fizyka

Chemia

Geografia

Biologia

Informatyka

Religia

Technika

Historia

Muzyka

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

Zajęcia artystyczne - muzyczne

Zajęcia artystyczne - plastyczne

Zajęcia artystyczne - teatralno-plastyczne

Drukuj