You are here: Home Aktualności Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów

W dniach 4 i 5 listopada uczniowie klas ósmych brali udział w zajęciach z programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Archipelag Skarbów to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje, skierowany do młodzieży. Tematyka programu pomaga młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie ,zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii, mówi o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w programie, który został sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie z funduszy przeznaczonych na profilaktykę. Programem byli objęci uczniowie z klas ósmych wszystkich szkół z naszej gminy. Dzięki życzliwości księdza Proboszcza zajęcia odbywały się w budynku parafialnym KANA.

5 listopada popołudniu nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w posiedzeniu szkoleniowej rady pedagogicznej. Szkolenie przeprowadzili animatorzy programu Archipelag Skarbów, a dotyczyło ono pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.

Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Godziny pracy sekretariatu: 7.00 - 15.00

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2020

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.