You are here: Home Aktualności Kolejna debata w naszej szkole

Kolejna debata w naszej szkole

            Dnia 29 maja w naszej szkole miała miejsce II debata pod hasłem:

„CYBERPRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – ZAGROŻENIE, CZY NORMALNOŚĆ?”

      W debacie brali udział uczniowie klas ósmych i gimnazjalnych, którzy ponownie mierzyli się z tym trudnym i cały czas aktualnym tematem.

      Po wprowadzeniu przez panią prowadzącą debatę potwierdzili, że temat jest często poruszany w szkole; nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale też na lekcjach informatyki, a także na organizowanych przez szkołę specjalnych zajęciach z udziałem policji. Zauważyli również, że korzystanie z multimediów w szkole – to codzienność, która stała się nieodzownym elementem w procesie dydaktycznym.

Uczniowie ponownie przemyśleli i skonfrontowali z rówieśnikami spostrzeżenia, aby sprecyzować: za i przeciw, wobec następujących zagadnień:

˜ Jak reagować na cyberprzemoc?

˜ Jakie występują formy cyberprzemocy?

˜ Jak zdziałać cyberprzemoc?

˜ Cyberprzemoc w szkole?

˜ Co szerzy cyberprzemoc?

˜ Co zrobić by nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

˜ Jak obronić małe dzieci przed cyberprzemocą?

Do udziału w debacie zostali również zaproszeni rodzice uczniów naszej szkoły, którzy wnieśli swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące korzystania z Internetu. Zauważyli, że problem należy przenieść również na młodszych uczniów, którzy bardzo chętnie, w naturalny sposób korzystają ze zdobyczy techniki, nie zawsze do końca zdając sobie sprawę z zagrożeń czyhających w Internecie.

Podsumowaniem debaty było stwierdzenie, że szkoła wypracowała rozwiązania systemowe w zakresie cyberprzemocy, które są już wdrożone, a m.in. takie spotkanie pozwalają na ich ewaluację i udoskonalanie.

            W tym wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości; m.in.: Z- ca Burmistrza Szczucina, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Dyrektor CUW, przedstawiciele Policji, a także Dyrekcja szkoły.

Opiekun SSU Anna Kolano

Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.