You are here: Home
.37.

37

...

.36.

36

...

.35.

35

...

.34.

34

...

.33.

33

...

.32.

32

...

.31.

31

...

.30.

30

...

.29.

29

...

.28.

28

...

.27.

27

...

.26.

26

...

.25.

25

...

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie

W dniu Świętego Walentego w naszej szkole samorząd uczniowski zorganizował „pocztę”. Wszyscy, którzy chcieli przekazać słowa sympatii swoim koleżankom i kolegom mieli taką możliwość. W szkole pracowały dwa sztaby walentynkowe; jeden zbierał i roznosił pocztę w klasach I- V, a drugi w klasach VI - VIII. Dodatkowo uczniowie, którzy w tym dniu założyli czerwone ubrania na prośbę SSU byli zwolnieni z pytania. Mamy nadzieję, że ten dzień w naszej szkole obfitował w same dobre emocje.

„Miej serce i patrzaj w serce” - te słowa naszego wieszcza narodowego stały się mottem XI Koncertu Noworocznego, szczególnego, bo poświęconego patronowi z okazji 50 rocznicy nadania szkole imienia Adama Mickiewicza.

Koncerty Noworoczne stały się piękną tradycją naszej szkoły.

Imprezę otworzyła dyr szkoły p. Beata Dzięgiel witając przybyłych gości : władze samorządowe, rodziny uczniów, pracowników szkoły i oczywiście wszystkich małych artystów, którzy brali udział w uroczystości.

W krótkim przemówieniu prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie p. Anna Kolano przypomniała cele organizacji, sposób wykorzystania pozyskanych środków oraz zaprosiła do przekazania 1% na cele statutowe stowarzyszenia.

Część artystyczna została zapoczątkowana wzruszającym wspomnieniem – prezentacją multimedialną przygotowaną przez p. W. Zamorę i A. Kolano sięgającą momentu nadania szkole imienia, aż po dzień dzisiejszy.

Po tym rozpoczęła się najpiękniejsza część koncertu, czyli występ uczniów. Występ bogaty był w różnorodne prezentacje artystyczne –p. Ilona Mach przygotowała piękną, barwną i zróżnicowaną część wokalną, p. W. Wojnas akompaniował chórowi , p. Teresa Giertuga – Skowron, p. Ewa Pochroń, p. Anna Ślęczkowska opracowały ciekawy, nastrojowy scenariusz bogaty w fakty i anegdoty z życia naszego wieszcza.

Scenografię sali gimnastycznej, która tego wieczoru zamieniła się w wytworną salę teatralną przygotowały panie pracujące w świetlicy szkolnej: p. Alicja Adamczyk i p. Lucyna Liguz. Ciekawą i wzruszającą wystawę zdjęć z kronik szkolnych pod hasłem: „50 lat minęło…” przygotowały panie: L. Rajtar, H. Bełzowska, K. Mach, E. Niewiadomska – Burzec, B. Lasek.

Zebrani zachwyceni umiejętnościami pociech nagrodzili występ gromkimi owacjami.

Po trwającej blisko dwie godziny części artystycznej, goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który już tradycyjnie został przygotowany przez rodziców (z każdej klasy 1-8 zostały przekazane dwa wspaniałe ciasta).

Uroczystość nie miałaby właściwej oprawy, gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników obsługi szkoły.

Nad przebiegiem całości przygotowań uroczystości czuwała Dyrekcja szkoły, dzięki czemu to duże przedsięwzięcie mogło odbyć się na tak znakomitym poziomie.

            Licznie zgromadzeni goście są najlepszym dowodem jak ważną rolę w integracji lokalnego środowiska odgrywa nasza impreza.

Mamy wielką nadzieję, że koncert dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń i z przyjemnością uczestniczyć będą w kolejnych tego typu imprezach w naszej szkole.

nagranie_1

nagranie_2

nagranie_3

nagranie_4

nagranie_5

nagranie_6

nagranie_7

nagranie_8

NOWY plan lekcji - TUTAJ ...

Styczeń w naszej świetlicy szkolnej rozpoczął się od tematyki związanej z powitaniem Nowego Roku oraz rozmowach o karnawale. Uczniowie wykonali prace plastyczne obrazujące jak spędzali Nowy Rok oraz zaprojektowali wymarzone stroje karnawałowe. Podczas zajęć poznawaliśmy również różne zimowe dyscypliny sportowe, tworzyliśmy kolaże i wycinanki na temat zimowych aktywności sportowych. W styczniu nie zapomnieliśmy również o babciach i dziadkach, wykonując okolicznościowe laurki z okazji ich święta. Naszą świetlicę odwiedziły także w ramach miesięcznych spotkań Panie z Biblioteki Publicznej. Odbyło się także podsumowanie I półrocza. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2020

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.